Trwa ładowanie...
bEUPckEl
Notowania
PROLOG: strona spółki
24.08.2021, 21:04

XBS Przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia za zobowiązania spółki dominującej

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2019 i ESPI nr 3/2020 informuje, że w dniu 24.08.2021 r. otrzymał od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dalej: „PKO BP”) pismo potwierdzające przyjęcie przez PKO BP zmiany poręczenia udzielonego przez Emitenta, polegającej na przedłużeniu do dnia 18 sierpnia 2027 roku okresu obowiązywania poręczenia za zobowiązania XBS LOGISTICS S.A. – większościowego akcjonariusza Emitenta, wobec PKO BP do kwoty 2.000.000 złotych w ramach zawarcia przez XBS LOGISTICS S.A. z PKO BP następujących umów:
• umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowej; • umowy kredytu w rachunku bieżącym. Pozostałe warunki udzielenia poręczenia, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2019 nie uległy zmianie. Informacja o przedłużeniu okresu udzielonego poręczenia została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna zgodnie z Rozporządzeniem MAR ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość poręczenia.

Inne komunikaty

bEUPckET