Trwa ładowanie...
bEJRLVkR
Notowania
PGE: strona spółki
27.08.2021, 13:28

PGE Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za I półrocze 2021 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) informuje, że skonsolidowany raport półroczny PGE za I półrocze 2021 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 września 2021 roku.
Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty

bEJRLVlz