Trwa ładowanie...
bEUTjDZx
Notowania
BEDZIN: strona spółki
30.08.2021, 15:07

BDZ Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. do Spółki wpłynęły dwa niezależne od siebie pozwy złożonego przez akcjonariuszy Spółki odpowiednio o stwierdzenie nieważności uchwały nr 8b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A. [„Uchwała”] w zakresie par. 2 ppkt „a” Uchwały z wnioskiem ewentualnym o uchylenie Uchwały oraz drugi pozew o uchylenie Uchwały w zakresie par. 2 ppkt „a” ewentualnie stwierdzenie nieważności Uchwały w zakresie par. 2 ppkt „a”.
Treść Uchwały została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2021.

Inne komunikaty

bEUTjEaf