Trwa ładowanie...
bEJmDmdh
Notowania

JWW Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd JWW Invest S.A. („Emitent”) z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 27.08.2021 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie o dokonanych transakcjach zbycia akcji Spółki JWW Invest S.A. w dniach 23.08.2021 r., 25.08.2021 r. oraz 26.08.2021 r. od osoby pełniącej obowiązki zarządcze - Członka Rady Nadzorczej Emitenta, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).
Przedmiotowe powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 30.08.2021r. w Katowicach.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJmDmdP