Trwa ładowanie...
bEKBbHOZ
Notowania
ZREMB: strona spółki
3.09.2021, 14:05

ZRE Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 3 września 2021r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A., ( Emitent) przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., które odbyło się w dniu 3 września 2021r.
Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na NWZ w dniu 03.09.2021r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.: 1.Pan Krzysztof Kosiorek - Sobolewski - Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r: 2.242.878 - Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.242.878 - procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.09.2021r.: 65,79 % - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 17,25 % 2. Aleksandra Sobolewska - Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r: 467.885 - Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 467.885 - procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.09.2021r.: 13,72% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,60% 3.Pan Marcin Garus - Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r: 451.000 - Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 451.000 - procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.09.2021r.: 13,23% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,47 % 4. Astalis Sp. z o.o. - Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r: 247.510 - Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 247.510 - procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.09.2020r.: 7,26% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1,90%

Inne komunikaty

bEKBbHPH