Trwa ładowanie...
bETEeMNx
Notowania

ETX Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 września 2021 r., liczba podpisanych w sierpniu 2021 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 691 dla klientów z Polski 636 dla klientów z Rumunii oraz 505 dla klientów z Bułgarii. W sierpniu 2020 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 937, 796 i 481. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 330 dla klientów z Polski, 152 dla klientów z Rumunii oraz 271 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 455, 144 i 160.
Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.

Inne komunikaty

bETEeMOf