Trwa ładowanie...
bEClgxYR
Notowania
PEPEES: strona spółki
10.09.2021, 7:19

PPS Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2021 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2021 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2020 roku): - przychody ze sprzedaży: 102 503 tys. zł (114 465 tys. zł) - zysk (strata) z działalności operacyjnej: strata (4 585) tys. zł, (zysk 7 275 tys. zł) - zysk (strata) netto: strata (1 378) tys. zł, (zysk 3 985 tys. zł) Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I półrocze 2021 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2020 roku): - przychody ze sprzedaży: 74 026 tys. zł (81 868 tys. zł) - zysk (strata) z działalności operacyjnej: strata (3 036) tys. zł, (zysk 4 955 tys. zł) - zysk (strata) netto: strata (3 875) tys. zł (zysk 3 218 tys. zł) Spółka informuje o zmniejszeniu przychodów i wyników finansowych w związku ze spadkiem cen skrobi ziemniaczanej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Emitent przypomina, że poddane przeglądowi biegłego ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 21 września 2021 r.

Inne komunikaty

bEClgxZz