Trwa ładowanie...
bEDnfJLp
Notowania
TAURONPE: strona spółki
15.09.2021, 13:30

TPE Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży akcji w spółce TAURON Wydobycie S.A.

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 15 września 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji w spółce TAURON Wydobycie S.A. („Transakcja”).
Strony, tj. Emitent i Skarb Państwa zgodnie oświadczyły, że podejmą wszelkie działania niezbędne do przygotowania i dokonania Transakcji oraz będą w dobrej wierze prowadzić rozmowy, negocjacje i podejmować czynności związane z Transakcją, w tym podejmą działania związane z wyborem doradcy do spraw wyceny TAURON Wydobycie S.A. Przedmiotowy list intencyjny nie pociąga za sobą zobowiązania do dokonania Transakcji. Decyzja o przeprowadzeniu Transakcji uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych. Termin obowiązywania listu intencyjnego, o którym mowa powyżej, nie został określony.

Inne komunikaty

bEDnfJLX