Trwa ładowanie...
bEDmCXWt
Notowania
WIELTON: strona spółki
15.09.2021, 15:49

WLT Uchwała Zarządu Spółki w sprawie stwierdzenia spełnienia się Warunków Wypłaty Dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. dotyczącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok, Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 września 2021 r. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż:
(i) wskaźnik dług netto do EBITDA wyliczony na dzień 30 czerwca 2021 r. na podstawie skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2021 roku wyniósł 2,2 tj. jest nie wyższy niż 2,5; (ii) wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. przewidziana w efekcie spełnienia się Warunków Wypłaty Dywidendy stosownie do postanowień Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. jest zgodna z postanowieniami umowy kredytów zawartej dnia 14 grudnia 2018 r., z późn. zm. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A i PKO Bankiem Polskim S.A., jako kredytodawcami działającymi w konsorcjum, w szczególności ze zobowiązaniami Spółki z tejże umowy kredytów; oraz (iii) kredytodawcy Spółki tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A i PKO Bank Polski S.A., działający w konsorcjum, nie sprzeciwili się przeznaczeniu z zysku netto Spółki za 2020 rok na dywidendę kwoty 19 923 750 zł. W związku z tym Zarząd Spółki stwierdza spełnienie się Warunków Wypłaty Dywidendy, o których mowa ww. raporcie bieżącym. Dzień dywidendy przypada na 24 września 2021 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach w następujących terminach: a) 5 października 2021 r. – wypłata kwoty 10 263 750 zł tytułem pierwszej raty dywidendy (tj. 0,17 zł na akcję) oraz b) 22 grudnia 2021 r. – wypłata kwoty 9 660 000 zł tytułem drugiej raty dywidendy (tj. 0,16 zł na akcję). Dywidendą objętych zostanie 60 375 000 akcji Spółki.

Inne komunikaty

bEDmCXXb