Trwa ładowanie...
bEKHdjGZ
Notowania
PROLOG: strona spółki
16.09.2021, 14:46

XBS ogłoszenie oferty zakupu akcji Spółki

Zarząd Spółki XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") lub ("Spółka"), informuje o powzięciu informacji o ogłoszeniu przez XBS Logistics S.A z siedzibą w Pass oferty zakupu akcji Spółki nie więcej niż 55.555 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) Akcji, a w przypadku, gdyby wszystkie oferty sprzedaży akcji zostały złożone przez akcjonariuszy do dnia 26 września 2021 r. – nie więcej niż 54.054 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery) akcje, tak aby łączna cena nabycia akcji nie przekroczyła kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Pełna treść wezwania jest dostępna pod adresem: https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji/aktualnie-prowadzone-skupy-akcji/2158-skup-akcji-spolki-xbs-pro-log-s-a

Inne komunikaty

bEKHdjHH