Trwa ładowanie...
bEKFbPNh
Notowania
PGNIG: strona spółki
16.09.2021, 15:19

PGN Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że otrzymał informację o zatwierdzeniu decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 16 września 2021 roku Zmiany nr 3 Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 10 („zmiana nr 3 Taryfy Detalicznej”).
Podwyżka ceny za paliwo gazowe w zmianie nr 3 Taryfy Detalicznej w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 7,4%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. Zmiana nr 3 Taryfy Detalicznej dotyczy jedynie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym. Zmiana nr 3 Taryfy Detalicznej będzie obowiązywać od 1 paździenika do 31 grudnia 2021 roku. Szczegóły dotyczące zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej www.ure.gov.pl i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.

Inne komunikaty

bEKFbPNP