Trwa ładowanie...
bEJDERRx
Notowania

MSW Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r., których publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. miała nastąpić 30 września 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 września 2021 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-08
MSW Szacunkowe wyniki za III kwartał 2021 r.
7,24
0,00
2021-09-27
MSW Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
7,60
+1,58
2021-09-21
MSW SA-QS2 2021
8,18
0,00
2021-09-21
MSW SA-Q2 2021
8,18
0,00
2021-09-17
MSW Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
8,50
-0,47
2021-08-18
MSW Zawarcie aneksu do umowy na budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko
8,72
0,00
2021-07-28
MSW Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA
8,06
-0,99
2021-07-26
MSW Zawarcie umowy w sprawie budowy kotła gazowego w ZW Katowice
7,90
+2,78
2021-07-22
MSW Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.
6,90
0,00
2021-07-15
MSW Informacja o ugodzie z Uniwersytetem w Białymstoku
6,98
-1,72
bEJDERSf