Trwa ładowanie...
bEKvRgGJ
Notowania
TBULL: strona spółki
17.09.2021, 23:52

TBL Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji Spółki serii G

Zarząd T-Bull S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) wydał oświadczenie nr 1126/2021 o rejestracji 26.316 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii G Spółki, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, w depozycie prowadzonym przez KDPW, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLTBULL00024.

Inne komunikaty

bEKvRgHr