Trwa ładowanie...
bEKBElEB
Notowania

MSW Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 27 września 2021 r. Spółka została powiadomiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostalu Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Budowa odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 – łącznik północny".
Oferta złożona przez Spółkę obejmuje: - Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto, - Termin realizacji: 33 miesiące, - Termin płatności: 30 dni, - Okres gwarancji na wykonane roboty: do 10 lat, - Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % ceny ofertowej (ceny brutto). Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Inne komunikaty

bEKBElFj