Trwa ładowanie...
bESinIAB
Notowania
INVISTA: strona spółki
29.09.2021, 16:42

INV Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 3 czerwca 2021 r. zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 30 września 2021 r. a , Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 29 września 2021 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Invista S.A. za 2020 rok, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie będzie przedmiotem punktu 6 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bESinIBj