Trwa ładowanie...
bEUUgomt
Notowania
BEDZIN: strona spółki
30.09.2021, 15:12

BDZ Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A.

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 29 września 2021 r. do Spółki wpłynął pozew złożony przez akcjonariusza Spółki Bank Gospodarstwa Krajowego
o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin" S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku. I. Powód wniósł o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 425 § 1 KSH Uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. II. Powód wniósł alternatywnie na wypadek nieuwzględnienia żądania opisanego w pkt. I petitum, wniósł o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 KSH Uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. Ponadto Powód wniósł m.in. o udzielenie zabezpieczenia przez zakazanie dokonywania jakichkolwiek czynności w oparciu o zaskarżoną uchwałę albo na jej podstawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia powództwa. Treść Uchwał została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2021. Spółka zleciła pełnomocnikom Spółki przygotowanie odpowiedzi na pozew .

Inne komunikaty

bEUUgonb