Trwa ładowanie...
bEUxcQHp
Notowania
ZREMB: strona spółki
6.10.2021, 13:04

ZRE Udzielenie patentu na kontener samowyładowczy ZREMOVE.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 06-10-2021 roku wpłynął do Spółki z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej dokument patentowy potwierdzający udzielenie patentu (Nr patentu 238424) na wynalazek Emitenta pn. „Kontener samowyładowczy zwłaszcza do materiałów sypkich”, występującego pod nazwą handlową „ZREMOVE”.
Zgłoszenie patentowe i udzielenie Spółce patentu na kontener samowyładowczy, było jednym z istotnych elementów i warunków umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przemysłu ("PARP") na realizację projektu Emitenta pn. "Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji i sprzedaży innowacyjnego kontenera o konstrukcji samowyładowczej przez Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A." w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój - Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ", o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Inne komunikaty

bEUxcQHX