Trwa ładowanie...
bESoPyrp
Notowania
PZU: strona spółki
11.10.2021, 10:08

PZU Korekta raportu bieżącego nr 21/2021

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 21/2021.
Korekta polega na usunięciu omyłki pisarskiej z nazwiska Członka Rady Nadzorczej PZU SA. Poniżej prawidłowa treść raportu bieżącego. Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) informuje, że Pan Tomasz Kuczur złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA z dniem 11 października 2021 r. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bESoPyrX