Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
15.10.2021, 8:52

DGA Podpisanie umowy na realizację projektu

Zarząd DGA S.A. informuje, że powziął informację o podpisaniu umowy o dofinansowanie pt. „Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim” przez Gminę Miasto Toruń z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Gmina Miasto Toruń jest Liderem projektu, a DGA S.A. pełnić będzie funkcję Partnera w projekcie.
Łączna kwota dofinansowania wynosi 2.277 828,20 zł z czego budżet przypadający dla DGA S.A. wynosi 1.463.154,54 zł. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2023 r. Celem projektu jest wzrost wiedzy (poprzez szkolenia i doradztwo) o dostępności i edukacji włączającej dla 1.419 osób z województwa kujawsko-pomorskiego będących kadrą oświatową. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty