Trwa ładowanie...
bETiKuxx
Notowania
BEDZIN: strona spółki
21.10.2021, 13:20

BDZ Uaktualnienie informacji nt. przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego ETFL ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących 28/2021, 19/2021, 4/2021 oraz 23/2021 odnoszących się do poszczególnych czynności w postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji (obecnie spółka stowarzyszona wobec Emitenta) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja od spółki stowarzyszonej: Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji, iż w dniu 20.10.2021 roku odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sprawa XI Grp 6/20) w przedmiocie zatwierdzenia przez sąd układu z wierzycielami spółki stowarzyszonej.
Na ww. posiedzeniu Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 23.07.2021 roku na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji. Postanowienie Sądu nie jest prawomocne. Zadząd Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji po zapoznaniu się ze szczegółami uzasadnienia ww. postanowienia podejmie decyzje w zakresie dalszego postępowania.

Inne komunikaty

bETiKuyf