Trwa ładowanie...
bETXorVh
Notowania
TAMEX: strona spółki
22.10.2021, 11:55

TOS umowa na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 11 maja 2020 roku oraz raportu bieżącego 34/2020 r. z dnia 10 grudnia 2020 r. roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 października 2021 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej w dniu 11 maja 2020 r. z Akademią Wychowania Fizycznego Imienia Józefa Piłsudskiego w Warszawie na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - "sztuczna trawa" - na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz rozliczeniem kosztorysowym części wykonanych prac na łączną kwotę 210 354,72 zł brutto oraz w związku z przesunięciem ostatecznego terminu zakończenia prac. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie wynosi 3 963 621,95 brutto. Nowy termin zakończenia prac wynikający z podpisanego aneksu został określony na dzień 19 listopada 2021 r. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.‬‬ ‬‬

Inne komunikaty

bETXorVP