Trwa ładowanie...
bFdYfhBx
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
16.11.2021, 16:14

BDX Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 – wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 16.11.2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wybrała ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz–Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25.
Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 23 września 2021 r. w raporcie bieżącym nr 73/2021. Wartość oferty: 333 216 700,00 zł netto Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy Termin zakończenia robót: 45 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-01-12
BDX Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – wybór oferty Budimex S.A.
249,00
+2,01
2022-01-04
BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – podpisanie umowy
238,50
+2,10
2021-12-30
BDX Podpisanie porozumienia w przedmiocie wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego
234,50
-1,28
2021-12-17
BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – wybór oferty
235,50
-5,52
2021-12-17
BDX Nabycie i zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
235,50
-1,49
2021-12-15
BDX Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – unieważnienie czynności wyboru
223,00
-1,57
2021-12-15
BDX Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej (korekta)
223,00
-0,67
2021-12-14
BDX Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 – unieważnienie czynności wyboru oferty
227,50
-1,98
2021-12-14
BDX Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
227,50
-1,98
2021-12-09
BDX Odwołanie Członka Zarządu Budimex S.A.
250,50
-2,00
bFdYfhCf