Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
22.12.2021, 11:39

BMC Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji projektu inwestycyjnego MSE-PV1

Bumech S.A. (dalej: Emitent, Kupujący) informuje, iż dnia 21.12.2021 roku jego spółka zależna, tj. Modern Solutions for Environment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Czechowicach-Dziedzicach (dawniej: Mining Services and Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) (dalej: „MSE”) podpisała warunkowe umowy zakupu prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych od dwóch osób fizycznych oraz krajowej spółki kapitałowej (dalej łącznie: Sprzedający) za całkowitą cenę 3,17 mln PLN.
Nieruchomości są położone w Rudołtowicach w gminie Pszczyna, mają łączną powierzchnię 45,3 ha i zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni SILESIA. Z wykorzystaniem tych nieruchomości realizowany będzie projekt inwestycyjny MSE - PV1, polegający na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Energia tam wytwarzana będzie wykorzystywana w pierwszej kolejności na potrzeby własne Grupy Kapitałowej Bumech S.A. (dalej: Grupa), w tym Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: PGS). Nadwyżki produkcji będą sprzedawane do odbiorców spoza Grupy. Projekt będzie realizowany w etapach, sukcesywnie do udostępniania kolejnych części nieruchomości i zmiany ich przeznaczenia. Projekt inwestycyjny będzie realizowany w ramach strategii transformacji działalności kopalni SILESIA i jej otoczenia w kierunku ekologicznych źródeł wytwarzania energii. MSE jest podmiotem, któremu powierzone zostały zadania w zakresie wytwarzania energii (elektrycznej i cieplnej), w ramach Grupy. Dotychczasowym przedmiotem działalności MSE jest produkcja energii cieplnej na potrzeby PGS i miasta Czechowice-Dziedzice. Działalność wytwórcza zostanie rozszerzona o produkcję energii elektrycznej. Grupa dokona przeglądu posiadanych aktywów, celem wniesienia ich do MSE dla realizacji projektu inwestycyjnego MSE - PV2. Umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności ww. nieruchomości zostaną zawarte po rezygnacji przez stosowne podmioty z przysługującego im prawa pierwokupu oraz po uzyskaniu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez MSE zgody na nabycie i przez osobę fizyczną na zbycie jednej z ww. nieruchomości.

Inne komunikaty