Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTAX: strona spółki
7.01.2022, 10:19

ETX Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 stycznia 2022 r., liczba podpisanych w grudniu 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 056 dla klientów z Polski 513 dla klientów z Rumunii oraz 406 dla klientów z Bułgarii. W grudniu 2020 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 246, 403 i 337. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 160 dla klientów z Polski, 85 dla klientów z Rumunii oraz 158 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 137, 37 i 60.
Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.

Inne komunikaty