Trwa ładowanie...
Notowania
ERG: strona spółki
25.01.2022, 16:01

ERG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd ERG S.A. („Spółka”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
1. Raport roczny za 2021 rok - 27 kwietnia 2022 roku 2. Raport za I kwartał 2021 roku - 25 maja 2022 roku 3. Raport półroczny za I półrocze 2022 roku - 22 września 2022 roku 4. Raport za III kwartał 2022 roku - 17 listopada 2022 roku Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim spółka ERG S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2021 i drugi kwartał roku 2022.

Inne komunikaty