Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
15.03.2022, 13:31

DGA Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu przez DGA S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2022 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód! – wsparcie aktywizacyjne dla 200 osób z woj. wielkopolskiego”. Finansowanie zewnętrzne przedsięwzięcia pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oś VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, Konkurs nr RPWP.06.02.00-IP.03-30-001/18.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.730.769,48 zł, przy czym dofinansowanie wynosi 1.644.256,65 zł. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 30 listopada 2023 r. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia i wejścia na rynek pracy 130 osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zwiększenie zdolności do poprawy zawodowej dla 70 osób zaliczających się do grupy ubogich-pracujących lub zatrudnionych na umowę krótkoterminową bądź też cywilnoprawną. Łącznie projektem objętych zostanie 200 osób w wieku powyżej 29 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego. W ramach wsparcia świadczonego na rzecz uczestników DGA S.A. zapewni między innymi: poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne, pośrednictwo pracy, warsztaty interpersonalne, wsparcie trenera pracy jak również certyfikowane szkolenia zawodowe. Dodatkowo 35 osób objętych zostanie stażem zawodowym, który trwać będzie przez okres pięciu miesięcy. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty