Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
16.03.2022, 17:12

MCR Wypowiedzenie umowy o wyłączność negocjacji

Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 „Informacja o udzieleniu w dniu 14 lutego 2022 r. wyłączności Inwestorowi zainteresowanemu potencjalnym nabyciem aktywów Spółki oraz publikacja opóźnionej informacji poufnej o udzieleniu odpowiedzi na ostateczną ofertę złożoną przez tego Inwestora”, opublikowanego w dniu 14 lutego 2022, informuje że w dniu dzisiejszym Spółka podjęła działania zmierzające do wypowiedzenia umowy o udzieleniu wyłączności.
Wypowiedzenie umowy o wyłączność negocjacji jest następstwem decyzji inwestora o zawieszeniu procesu negocjacji potencjalnego nabycia przez tego inwestora aktywów Spółki i spółek z grupy (w tym udziałów w niektórych spółkach z grupy) obejmujących segment działalności dotyczący produkcji i sprzedaży systemów oddymiania grawitacyjnego i dodatkowego oświetlenia dachowego („Potencjalna Transakcja”). W dniu 14 marca 2022 r. inwestor ten poinformował Spółkę o zawieszeniu Potencjalnej Transakcji, uzasadniając to niepewnością na rynku związaną z Rosyjską agresją militarną na Ukrainę. W dniu dzisiejszym natomiast, Spółka podjęła działania zmierzające do wypowiedzenia umowy o udzieleniu wyłączności. Zdaniem Zarządu powyższa decyzja nie ma wpływu na kontynuację dotychczasowych działań związanych z rozwojem Spółki oraz realizację jej planów strategicznych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej

Inne komunikaty