Trwa ładowanie...
Notowania
PHN: strona spółki
30.03.2022, 17:20

PHN Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. otrzymał od Pana Tomasza Górnickiego rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa - Członka Zarządu ds. Inwestycji Spółki ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty