Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
7.04.2022, 14:32

PGE Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 6 kwietnia 2022 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty