Trwa ładowanie...
Notowania

01C Korekta raportu ESPI nr 13/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku.

Zarząd 01Cyberaton PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje o dokonaniu korekty raportu bieżącego ESPI nr 13/2019 z dnia 7 listopada 2019 r.
Korekta dotyczy omyłki pisarskiej polegającej na niewskazaniu wartości transakcji. Poprawne sformułowanie raportu na dzień 7 listopada 2019 roku powinno brzmieć, następująco: Zarząd 01Cyberaton S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 06.11.2019r Emitent nabył 60% udziałów NF40 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przejmując pakiet kontrolny w kapitale zakładowym tej spółki. Cena zakupu udziałów została opłacona w całości. Wartość transakcji wyniosła 50.000 zł i została uiszczona przelewem bankowym. W wyniku przedmiotowej transakcji Emitent posiada udziały NF 40 sp. z o.o._www.nf40.eu_ reprezentujące 60% kapitału zakładowego tej spółki na jej zgromadzeniach. Wyżej opisane udziały zostały nabyte w celu realizacji w skali krajowej zadań statutowych 01CYBERATON S.A. Spółka NF 40 specjalizuje się w dystrybucji oraz montażu instalacji fotowoltaicznych, a także powierzchniowego i panelowego ogrzewania na podczerwień. Ponadto, przejęta Spółka posiada certyfikat "Złoty Laur Eksperta" i należy do programu "Czyste Powietrze". Dzięki NF40 – 01 CYBERATON S.A. wprowadzi do oferty GRAFENOWE PANELE fotowoltaiczne, wykorzystujące światło bezpośrednie od góry i odbite od dołu- poprzez dwie warstwy krzemowe Mono i Poly. Dzięki NF40 sp. z o.o. – będzie możliwe uzyskanie finansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej- kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych w istniejących budynkach jednorodzinnych - w formie preferencyjnej pożyczki bądź kredytu. Środki na realizację programu będą pochodzić z pieniędzy NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz z funduszy Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.

Inne komunikaty