Trwa ładowanie...
Notowania
CIECH: strona spółki
28.04.2022, 19:08

CIE Powołanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. na mową kadencję.

Zarząd CIECH S.A. („Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 28 kwietnia 2022 roku Radę Nadzorczą Spółki na nowa kadencję, w składzie:
1. Pan Sebastian Kulczyk; 2. Pan Marek Kośnik; 3. Pan Łukasz Rędziniak; 4. Pani Natalia Scherbakoff; 5. Pan Martin Laudenbach; 6. Pan Artur Olech. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty