Trwa ładowanie...
Notowania
CIECH: strona spółki
16.05.2022, 10:56

CIE Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. miała nastąpić w dniu 19 maja 2022 r.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe został wyznaczony na dzień 18 maja 2022 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty