Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
25.05.2022, 16:07

PKN Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 25 maja 2022 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, postanowiło zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 8 397 702 761,43 PLN podzielić w następujący sposób:
- kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję), - pozostałą kwotę w wysokości 6 900 721 047,93 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło: - 27 lipca 2022 roku jako dzień dywidendy oraz - 3 października 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (427 709 061 akcji).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-11
PKN Rejestracja akcji serii E wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą Lotos S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji
71,08
+1,60
2022-08-10
PKN Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki Grupa Lotos S.A. z obrotu
70,40
+0,97
2022-08-10
PKN Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
70,40
+0,14
2022-08-09
PKN Zawiadomienie Nationale Nederlanden OFE o zmianie stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A.
70,40
0,00
2022-08-05
PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności
72,40
0,00
2022-08-05
PKN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
72,40
0,00
2022-08-03
PKN Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW, zamiana akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji Grupy LOTOS S.A. z depozytu papierów wartościowych
76,10
-1,52
2022-08-02
PKN Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku
76,10
0,00
2022-08-01
PKN Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem
75,52
0,00
2022-07-29
PKN Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a PGNiG S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem
74,98
0,00