Trwa ładowanie...
Notowania
KETY: strona spółki
25.05.2022, 18:24

KTY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2022 r. (dalej: ZWZ):
1)Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 1 525 713 akcji uprawniających do 1 525 713 głosów, co stanowiło 24,26% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 15,81% w ogólnej liczbie głosów. 2)AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 1 259 000 akcji uprawniających do 1 259 000 głosów, co stanowiło 20,02% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 13,05% w ogólnej liczbie głosów. 3)Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" – 842 380 akcji uprawniających do 842 380 głosów, co stanowiło 13,39% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 8,73% w ogólnej liczbie głosów. 4)AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny – 639 173 akcji uprawniających do 639 173 głosów, co stanowiło 10,16% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 6,62% głosów w ogólnej liczbie głosów. 5) MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny – 580 000 akcji uprawniających do 580 000 głosów, co stanowiło 9,22% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 6,01% głosów w ogólnej liczbie głosów. 6) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – 489 724 akcji uprawniających do 489 724 głosów, co stanowiło 7,79% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 5,07% głosów w ogólnej liczbie głosów. 7) UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny – 390 239 akcji uprawniających do 390 239 głosów, co stanowiło 6,21% udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz 4,04% w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (..).

Inne komunikaty