Trwa ładowanie...
Notowania
PROLOG: strona spółki
27.05.2022, 10:21

XBS Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent", „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 maja 2022 roku zawiadomienia, sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o dokonanych transakcjach na akcjach Emitenta w dniach 24, 25 i 26 maja 2022 r. przez XBS Logistics S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze Emitenta.
Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty