Trwa ładowanie...
Notowania

EXC Informacja nt. sprawy sądowej

Zarząd Spółki Excellence S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku oraz nr 5/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku i nr 1/2020 z dnia 6.02.2020 roku oraz uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 26.05.2022 roku nt. sprawy sądowej toczącej się w Niemczech z powództwa Tuchel & Sohn GmbH przeciwko Excellence S.A., wyrokiem z dnia 30.03.2022 r. Wyższy Sąd Okręgowy Hanzeatycki oddalił odwołanie Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego w Hamburgu z dnia 29 stycznia 2020 r. Zgodnie z orzeczeniem Sądu kwota sporna w postępowaniu odwoławczym wynosiła 233.233,28 EUR.
W związku z tą sytuacją, zostanie utworzona rezerwa na kwotę 1.206.000 złotych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2021 rok.

Inne komunikaty