Trwa ładowanie...
Notowania
KETY: strona spółki
31.05.2022, 12:38

KTY Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 31 maja 2022 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, (dalej: OFE) oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: DFE) zawiadomienie z informacją, iż w wyniku transakcji w dniu 23.05.2022 r. na akcjach Emitenta, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunku OFE oraz łącznie na rachunkach OFE i DFE zmniejszył się poniżej 5%.
Przed transakcją na rachunku OFE zapisanych było 489 026 akcji, stanowiących 5,0675% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 489 026 głosów z akcji stanowiących 5,0675% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Łącznie na rachunkach OFE i DFE zapisanych było 489 621 akcji, stanowiących 5,0737% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 489 621 głosów z akcji stanowiących 5,0737% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po transakcji stan na rachunku OFE zmniejszył się do 481 889 akcji, stanowiących 4,9936% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 481 889 głosów z akcji stanowiących 4,9936% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Łącznie stan na rachunkach OFE i DFE zmniejszył się do 482 484 akcji, stanowiących 4,9998% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 482 484 głosów z akcji stanowiących 4,9998% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączniki

Inne komunikaty