Trwa ładowanie...
Notowania

TRN Uchwała Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku:
- jednostkowego netto wypracowanego w 2021 roku, w wysokości 1.730.440,66 zł, - z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 710 465,60 zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd Spółki do podziału wynosi 2.440.906,26 zł, co oznacza, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,13 zł. Zarząd Spółki wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty