Trwa ładowanie...
Notowania
AFHOL: strona spółki
2.06.2022, 8:21

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – maj 2022 r./The estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - May 2022

RB ESPI 15/2022
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – maj 2022 r. Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za maj 2022 roku. 1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w maju 2022 r. wyniosła ok. 477,28 mln PLN oraz była wyższa o 27,49 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 1 904,42 mln PLN, co oznacza wzrost o 15,88 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w maju 2022 r. wyniosła ok. 123,07 mln PLN oraz była wyższa o 58,16 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 393,49 mln PLN, notując wzrost o 12,78 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W maju 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,39 mln PLN oraz była niższa o 59,78% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 2,19 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 66,73% rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W maju 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 143,22 mln EUR i była wyższa o 39,95 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 548,35 mln EUR, co oznacza wzrost o 21,45 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W maju 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 921 oraz była wyższa o 12,64 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za maj 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty