Trwa ładowanie...
Notowania
VOXEL: strona spółki
6.06.2022, 16:52

VOX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 6 czerwca 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1. VOXEL INTERNATIONAL S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU Liczba posiadanych akcji: 5 184 856 Liczba głosów z posiadanych akcji: 8 184 956 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 6 czerwca 2022 roku: 75,00 % Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A.: 60,62% 2. PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 1 Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Liczba posiadanych akcji: 1 001 459 Liczba głosów z posiadanych akcji: 1 001 459 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 6 czerwca 2022 roku: 9,18% Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A.: 7,42% 3. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ALLIANZ POLSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Liczba posiadanych akcji: 681 883 Liczba głosów z posiadanych akcji: 681 883 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 6 czerwca 2022 roku: 6,25% Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A.: 5,05%

Inne komunikaty