Trwa ładowanie...
Notowania
VOXEL: strona spółki
6.06.2022, 17:01

VOX Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w dniu 6 czerwca 2022 roku.
Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty