Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
6.06.2022, 21:58

ECH Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 19 maja 2022 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2022 r., Zarząd Spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) przekazuje projekt uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczący pkt 8 ppkt 4 porządku obrad, zgłoszony w dniu dzisiejszym do Spółki przez akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego, spółkę Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Zawiadomienie dotyczącego nowego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty