Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
15.06.2022, 17:27

ECH Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta

Zarząd Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: "Emitent") przekazuje w załączniku do raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 15 czerwca 2022 r.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty