Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
27.06.2022, 15:49

WLT Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.

Działając zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej […] Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:
- MP Inwestors S.à.r.l., której przysługiwało 22.714.618 głosów z posiadanych 22.714.618 akcji, co stanowiło 64,43% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 37,62% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - MPSZ Sp. z o. o., której przysługiwało 8.058.300 głosów z posiadanych 8.058.300 akcji, co stanowiło 22,86% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 13,35% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - Vesta FIZ AN, któremu przysługiwało 3.536.505 głosów z posiadanych 3.536.505 akcji, co stanowiło 10,03% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 5,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty