Trwa ładowanie...
Notowania
EKIOSK: strona spółki
29.06.2022, 15:44

EKS Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd e-Kiosk S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki

Inne komunikaty