Trwa ładowanie...
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
29.06.2022, 16:11

TRN Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę nr 23 w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 2.440.906,26 zł. Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 1.730.440,66 zł oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 710.465,60 zł.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 16 sierpnia 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2022 roku. Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję Spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,13 zł. Liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 18.776.202.

Inne komunikaty