Trwa ładowanie...
Notowania
ELQ: strona spółki
30.06.2022, 15:55

ELQ Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży

Zarząd Spółki ELQ S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. powziął informację o podpisaniu przez spółkę ELQ PV 5 sp. z o.o. (w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym) przedwstępnej umowy sprzedaży działek o łącznej powierzchni 155 ha zlokalizowanych w województwie śląskim. Lokalizacja inwestycji jest strategiczna ze względu na posiadaną infrastrukturę do zasilania miasta w ciepło i zieloną energię elektryczną.
Nabywane przez spółkę ELQ PV 5 sp. z o.o. działki posiadają Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w ramach którego 41 ha przeznaczone jest pod produkcję i logistykę, na których Emitent rozważy budowę własnego zakładu produkcyjnego oraz zamierza wybudować nowoczesne obiekty produkcyjno-logistyczne z wykorzystaniem zasilania w energię pochodzącą z OZE. Na pozostałej części Emitent zamierza wybudować infrastrukturę towarzyszącą dla kadry pracowniczej oraz farmę PV o mocy ok. 100 MW wraz z magazynami energii. Docelowa wartość transakcji (nabycia działek) wyniesie 57 800 000 zł netto, z czego zadatek w wysokości 6 013 642 zł netto został pokryty ze środków własnych Emitenta. Transakcja zakupu zostanie sfinalizowana do dnia 30 września 2022 roku, a płatności będą odbywać się w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 12 195 121,95 zł netto płatna do 11 lipca 2022 r.; druga opiewająca na pozostałą cześć kwoty do dnia 30 września 2022 r.

Inne komunikaty