Trwa ładowanie...
Notowania
AFHOL: strona spółki
30.06.2022, 21:04

AFH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, „Emitentem” podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r.
Poniżej Emitent przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku: 1. Klaudiusz Sytek Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5.558.760 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.558.760 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 92.46% Udział w ogólnej liczbie głosów: 61.47% 2. Krzysztof Dzietczenia Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 453.268 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 453.268 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 7.54% Udział w ogólnej liczbie głosów: 5.01% Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponowali łącznie liczbą 6.012.028 głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta wynosi 9.042.514, zaś liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 9.042.514

Załączniki

Inne komunikaty