Trwa ładowanie...
Notowania

01C Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 30.06.2022 roku

Zarząd 01 Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.06.2022 roku:
1/ Marzenna Aleksandrowicz - liczba akcji oraz głosów z akcji – 10 000 - udział w głosach na WZ - 100% - udział w ogólnej liczbie głosów – 0,06%

Inne komunikaty