Trwa ładowanie...
Notowania

TRN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("ZWZ") Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.:
1) Dariusz Cegielski osobiście oraz poprzez Euro Investor Sp. z o.o.- łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ wyniosła 8.943.946, co stanowiło 81,06% głosów na ZWZ Spółki i stanowi 35,29% w ogólnej liczbie głosów. 2) Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentujące Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ wyniosła 1.971.000, co stanowiło 17,86% głosów na ZWZ Spółki i stanowi 7,78% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty